Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero

Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero

Na první přečerpávací vodní elektrárnu v Čechách z roku 1930 narazíte při procházce mezi Brčálníkem a Hamry nedaleko šumavského Černého jezera. K výrobě elektřiny se používala voda právě z tohoto největšího šumavského jezera a celkový spád o výšce 274 metrů. Turbína byla vyrobena ve Škodovce v Plzni. Od čerpání vody se v 60. letech upustilo. Na začátku milénia byla tato malá vodní elektrárna vybavena novými turbínami a nadále dodává elektřinu do rozvodné elektrické sítě.

Otevírací doba

K této šumavské vodní elektrárně se dostanete po zelené turistické značce spojující Brčálník a Hamry.

Co čekat

Venku

Akce

Kde je Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero