Hornické muzeum Planá

Hornické muzeum Planá

Přímo v bývalé štole pod městem Planá najdete expozici rudného hornictví. Hornické muzeum Planá nabízí technické exponáty z doby, kdy se zde dobývaly uranové i stříbrné rudy a kdy se tu také vyráběly tolary a groše v Plánské mincovně.

Otevírací doba

Sezonní provoz

duben, květen a září
sobota a neděle: 10:00–12:00, 13:00–16:00

červen
úterý–neděle: 10:00–12:00, 13:00–16:00

červenec, srpen
úterý–neděle: 10:00–12:00, 13:00–17:00

Co čekat

Muzeum
Uvnitř
Vhodné pro děti
Parkoviště na místě

Akce

Co zde uvidíte

Chcete vědět víc?

Štola Ondřej Šlik byla vyražena koncem 16. století v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a okolí. Nese název po tehdejších majitelích panství a dolů – rodu Šliků. Štola byla ražena ručně do jižní strany táhlého návrší, na kterém stojí historické centrum města. Celková délka důlních prací je téměř 200 metrů a v mnohých místech je i dnes patrná přesná ruční práce tehdejších horníků. Doly pro těžbu stříbra, olova a mědi v Plané jsou známy již z doby předhusitské. V pozdějších kronikách jsou zaznamenány doly na stříbro pod plánským zámkem a pod městem. O důležitosti a rozkvětu města svědčí i to, že Šlikové měli v Plané i svoji mincovnu, kde razili stříbrné mince.

Šlikovská mincovna v centru Plané fungovala od 17. století. Razily se zde tolary, groše a v nepatrném množství i zlaté dukáty. Finanční výsledky podnikání byly ale překvapivě špatné a zisky mincovny byly oproti nákladům na těžbu stříbra jen nepatrné. Provoz mincovny je tedy považován spíše za projev hrdosti Šliků na to, že mají na ražbu mincí právo a jsou schopni ji vykonávat. Mince ražené v Plané jsou charakteristické Šlikovským erbem v dolní části.