Kulturní centrum Pivovar Domažlice

Kulturní centrum Pivovar Domažlice

Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století najdete galerii Hvozd, minipivovar s pivnicí, komunitní centrum, knihovnu, restauraci i stálé expozice o historii Domažlicka a domažlickém pivovaru.

Otevírací doba

Aktuální otevírací dobu najdete na webových stránkách Kulturního centra Pivovar Domažlice.

Co čekat

Komentované prohlídky
Uvnitř
Vhodné pro děti
Občerstvení
Parkoviště na místě

Akce

Co zde uvidíte

Chcete vědět víc?

Právo várečné bylo městu dáno zřejmě již s jeho založením kolem roku 1265, první významná zmínka o pivovarnictví v Domažlicích pochází z roku 1341. Budova městského pivovaru byla postavena na konci 19. století. V 80. letech minulého století se pivovar stal součástí podniku Plzeňské pivovary s.p. Z této doby pocházel komín, který byl jedním z posledních z cihel stavěných továrních komínů v Česku. V roce 1994 přešel pivovar pod Plzeňský Prazdroj a.s., který kromě plzeňských pivovarů sdružoval např. pivovary v Karlových Varech a Chebu. V roce 1996 byl pivovar v Domažlicích uzavřen a tím zanikly i originální značky piva, které se zde vařilo – Purkmistr, Prior nebo Radní.

V roce 2002 získalo město historickou budovu zpět do svého majetku. O dva roky později byly zbourány všechny ostatní budovy, zůstala pouze ruina sladovny. Rozebrán byl i unikátní komín, který se tak nedočkal ani svých dvacátých narozenin. Rekonstrukce probíhala v několika etapách. Jako první byl opraven hvozd, kde v roce 2015 vznikly zajímavé výstavní prostory na skleněných lávkách. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce jižního a západního křídla sladovny, kde dnes najdete knihovnu a vzdělávací a komunitní centrum. V bývalém topeništi hvozdu a humnech dnes opět vaří pivo Městský pivovar Domažlice.

Kde je Kulturní centrum Pivovar Domažlice