Adolf Loos Plzeň Semlerova rezidence

Semlerova rezidence – Loosovy interiéry

Rodina Oskara Semlera bydlela původně v Jagellonské ulici, odkud se plánovala přestěhovat do rodinného domu na Klatovské třídě 19. Nakonec však Semlerovi koupili původně činžovní dům na Klatovské 110. V roce 1932 požádal Oskar Semler Adolfa Loose o vypracování projektu pro tento dům. Vzhledem k Loosovu špatnému zdraví a následné smrti se dokončení projekčních prací ujal jeho žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Jde o jediný byt v Loosově stylu v Plzni, kde nalezneme unikátní princip tzv. Loosova raumplanu – jednotlivé místnosti v domě jsou rozdílně vysoké, navzájem výškově posunuté do mnoha úrovní a mezi sebou propojené schodišti do kontinuálně navazujících prostor.

Otevírací doba

duben–říjen: pátek–neděle 

listopad–březen: pátek a sobota

Prohlídky Semlerovy rezidence v předem stanovených časech, vstupenky zakoupíte na webu, v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41 v Plzni a na Palubě Hamburk vedle hlavního nádraží, nebo v informačním centru v Semlerově rezidenci.

Co čekat

Celoroční provoz
Komentované prohlídky
Nutná rezervace
Uvnitř

Akce