úpravna vody vodárna plzeň

Vodárna Plzeň: úpravna vody

Jak se voda z řeky stane pitnou? A co všechno se stane s vodou z domácností, než se smí vrátit do řeky? To se dovíte na komentovaných prohlídkách provozů Úpravny vody Vodárny Plzeň.

Otevírací doba

Prohlídky úpravny vody

Úpravnu vody můžete navštívit vždy první sobotu v měsíci nebo při vybraných akcích. Termíny pro vás průběžně aktualizujeme.

Co čekat

Komentované prohlídky
Nutná rezervace

Akce

06. dubna
05. října
So |
06. dubna
So |
05. října
Vodárna Plzeň: úpravna vody

Co zde uvidíte

Podívejte se na videa

Chcete vědět víc?

Vodu potřebuje k životu každý. Plzeň, město na čtyřech řekách, bylo od pradávna zásobované z místních zdrojů, na počátku individuálně z tehdy ještě čistých řek i z domovních studní ve sklepích měšťanských domů. Počátky hromadného zásobování vodou v Plzni sahají až do 16. století. Tehdy nechalo město vybudovat první vodárenské zařízení v Pražské ulici, které využívalo vodu z řeky Radbuzy. Do dneška se z něj zachovala vodárenská věž a bývalý náhon, dnes oblíbené odpočinkové místo v centru města zvané Mlýnská strouha. Se vznikem Škodových závodů na konci 19. století byl vybudován rozvod vody z vodojemu Homolka, kde se i dnes nachází nová úpravna vody.

Souběžně s výstavbou rozvodů pitné vody vybudovala Plzeň kanalizaci, jelikož původní systém zděných stok přestal rozvíjejícímu se městu stačit. Veškeré odpadní vody byly tehdy vypouštěny do plzeňských řek bez jakéhokoli čištění. Rychlý rozvoj průmyslu po druhé světové válce však přispíval k čím dál většímu znečištění odpadních vod a voda v řece Berounce byla v téměř katastrofálním stavu. V 60. letech tak byla dokončena stavba první, na svou dobu velice moderní, mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Vodárna Plzeň několikrát ročně pořádá i prohlídky čistírny odpadních vod.

Kde je Vodárna Plzeň: úpravna vody